Dirk Hartogweg Venlo

  • nabij snelweg A67
  •  totaal 10.003 m²
  •  gelegen in industriegebied

Bouwperceel op zichtlocatie ten behoeve van de ontwikkeling van een kleinschalig warehouse of DC.

Venlo Trade Port markeert een nieuw begin voor Venlo: een ruim bemeten, modern bedrijventerrein, dat uitstekend bereikbaar is via weg, water en spoor. Met name de vestiging van een ECT railterminal op Venlo Trade Port leverde een belangrijke bijdrage aan het succes van dit bedrijventerrein.

Het logistieke bedrijventerrein Trade Port West heeft de laatste jaren een enorme ontwikkeling doorgemaakt met vestigingen van alle belangrijke marktpartijen (o.a. Ziegler, Arrow, DSV) op dat gebied.

De bereikbaarheid en logistieke voorzieningen zijn derhalve uitstekend.

Download brochure Neem met ons contact op

Oppervlakte en prijs bouwperceel Venlo

Bouwperceel
Perceelgrootte 10.003 m²

 

Koopsom € 120,00 per m² excl. BTW k.k.

Opleveringsniveau

Bestemming

Volgens het vigerende bestemmingsplan Trade Port West-Oost, vastgesteld op 21-2-2010, heeft het perceel de bestemming bedrijventerrein en is het bestemd voor uitsluitend bedrijven die zich richten op (grootschalige) logistieke bedrijvigheid.

Bebouwingspercentage

Van de kavel mag maximaal 60% worden bebouwd. Onder voorwaarden kan bij omgevingsvergunning worden toegestaan dat het bebouwingspercentage maximaal 75% van het bouwperceel mag bedragen.

 Bouwhoogtes

De bouwhoogte van een gebouw mag tot een afstand van 5 meter achter de voorgevel rooilijn niet meer bedragen dan 10 meter; daarbuiten mag de bouwhoogte van een gebouw niet meer bedragen dan 15 meter.

Onder voorwaarden kan bij omgevingsvergunning worden toegestaan dat de bouwhoogte van gebouwen maximaal 30 m¹ mag bedragen. Het uitgebreide bestemmingsplan kan op verzoek worden toegestuurd.

Voorzieningen

Bouwrijpe grond.

Glasvezel

Realiseerbaar onder voorbehoud.

 

© 2021
Created by